Sunday, June 15, 2008

Energy

หนังสือพิมพ์

เรื่องที่ผมสนใจและคิดว่ามันมีมากเหลือเกิน มากซะจนไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ไหน ผมจึงคิดที่ว่าอยากเอาไอ้สิ่งนี้มาทําเป็นงานหรือ
อะไรสักอย่าง เพื่อให้คนรู้ซึ้งถึงพลังงาน หรือของที่เราใช้ไปแล้วให้คนหันมาตระหนักถึงสิ่งนี้ โดยอยากสื่อสารออกมาในรูปแบบ
ของ print ad โดยการนําคําทุกคําที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ที่เราใช้แล้ว หาคําที่เป็นหัวข้อข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ แล้วนํามาทําให้เกิดภาพใหม่โดย ภาพจะให้ความรู้สึกตรงข้ามกับ คําที่ต้องการจะสื่ออกไป


Thursday, February 28, 2008

ขอบคุณจากหัวใจ

วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะได้ up blog ผมอยากขอบคุณอาจารย์ที่ให้โอกาส เสมอมา มากๆครับ ขอบคุณครับ

งานจบ

ต่อจากคราวที่แล้วผมได้คิดงานแล้วว่าน่าจะทําออกมาในรูปแบบ product โดยแยกออกได้ดังนี้

concept แนวคิดนี้ได้มาจาก micro makro โดยแตกมาจากสิ่งเล็กๆที่เหมือนกันแต่เมื่อรวมตัวกันก็จะทําให้เกิดสิ่งใหม่ ที่ไม่กําหนดรูปแบบ แต่จะเปลี่ยนรูปแบบไปตามที่คนเป็นคนกําหนดให้เปลี่ยน ไปตามรูปแบบที่ต้องการให้เป็น โดยมีขอบเขตจํากัดมากําหนด

content กําหนดรูปแบบให้เป็นหน้าคน โดยนําคนมาหลายๆแบบให้มาอยู่ใน scale ขอบเขตที่กําหนดไว้ซึ่งเป็นลูกบาศก์ ให้คนลองมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของเค้าโครงหน้าโดยที่แต่ละคนจะมี scale หน้าที่เแตกต่างกันและจะเปลี่ยนไปเป็นแบบต่างๆตามที่กําหนด

style โดยงานจะทําเป็นแบบ product เหมือนสินค้าในรูปแบบของเล่น
นี่เป็นงานครับ
โดยอย่างแรกเราต้องกําหนดรูปแบบของของลูกบาศก์ก่อนนี่เป็นโปสเตอร์ของงาน
แพคเกตเสร็จแล้วก๊าบบ


งาน final

นี่เป็นงานโปรเจคสุดท้ายของผม โดยอาจารมีคอนเซปมาว่า ต้องทํางานควบคู่ไปกับไมโคร และแมคโคร โดยผมจะบอกก่อนว่า ไมโครเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมาก ส่วนแมคโครเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ซึ่งก็คือสิ่งที่มีขนาดใหญ่ ผมจึงไปหาและค้นคว้าข้อมูลมาจึงทราบว่า อะตอมซึ่งเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็ก
เมื่ออะตอมที่เหมือนๆกันมารวมตัวกันก็จะทําให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีอนุภาพมากขึ้นนั่นก็คือ รังสี

Monday, February 25, 2008

logo

ว่างๆ เลยเอางานตอนออกแบบโลโก้มาให้ดูกัน โดยคอนเซปจะให้เอานิสัยเพื่อนมาทําเปนโลโก้ แต่จะดีหรือป่าวก็ไม่รู้นะ ลองดูๆกันล่ะกัน


นี่เป็นงานวิชา editorail

โดยผมกับเพื่อนๆ ได้จัดทํานิตรสารฉบับนึงโดยมีชื่อว่า "เริ่ด" โดยคอนเซปจะเป็น นิตรสารทําตัวอย่างไรให้ดูดี
นี่เป็นแนวของงานเลยเอามาให้ดูกัน