Tuesday, December 4, 2007

เรื่องที่ผมสนใจ

คือผมได้เคยศึกษาและหาข้อมูล งานกลุ่มอยู่ คือ contemporary swiss graphic design และก็เคยสงสัยและตั้งคำถามในกลุ่ม ว่า ทำไม วัฒนธรรมกราฟฟิคของ สวิส ซึ่งดีอยู่แล้ว จึงมีคนที่พยามยามที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ให้แตกต่างไปอีก
และก็พอได้คำตอบมาว่า ในสมัยนั้นกราฟฟิคที่ดีอยู่แล้ว เริ่มมีการเข้ามาของกราฟฟิค ต่างๆ มากขึ้น อาจรับมาจากต่างประเทศ ซึ่งมีความใหม่มากขึ้น อย่างเช่น งานพวกสื่อ หรือ โปสเตอร์ คนสวิสจึงเริ่มที่จะมาประยุกต์ และพยายามทำงานกราฟฟิคของตัวเองให้มีความ ทันสมัย และเข้ากับงานสมัยใหม่ มากขึ้น คือเริ่มที่จะทำงานแปลกใหม่ขึ้น

หลังจากผมได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผมจึงสนใจกับคำว่า ประยุกต์

ผมลองศึกษาหาคำว่า ประยุกต์ ซึ่งหมายถึง นําความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์. ว. ที่นําความรู้มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จิตวิทยาประยุกต์
แต่ผมลองตีความจากความหมายนี้คือ ประยุกต์นั้นก็เหมือนกับการ ทำสิ่งๆเก่า ให้เกิดการพัฒนาหรือทำ ให้เกิดสิ่งใหม่ อาจจะด้วยวิธี ดัดแปลง แก้ไขหรือหาสิ่งใหม่เขามาผสมผสานเข้ากับสิ่งเก่า

ผมจึงคิดว่าน่าจะนำ ประยุกต์ มาทำงานให้เกิดการพัฒนา จากสิ่งเก่าๆ ไปยังสิ่งใหม่ๆ หรือพัฒนาการใช้งาน หรือ กราฟฟิค มาทำให้มันดีขึ้น สะดวกขึ้น หรือว่าง่ายขึ้น


รูปที่ 1
การต่อเชื่อมเครื่องกำเนิดรูปคลื่นประกอบ โมเดล 2414B


การประยุกต์ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายกรณีได้แก่
การควบคุมเสียง และป้องกันเสียงสะท้อน เครื่องกำเนิดรูปคลื่นประกอบ TEGAM-Pragmatic ใช้สำหรับทดสอบการบิดเบี้ยวของสัญญาณที่เกิดจากสัญญาณข้างเคียง (intermodulation distortion), ข้อบกพร่องของสัญญาณคลื่นเสียง (audiological deficiency), การจำลองสัญญาณคลื่น sonar, การวิเคราะห์ระดับสูง – ต่ำของพื้นผิวโลก, การประเมินเรื่องความผิดพลาด(bearing failure assessment), การทดสอบความเป็นเชิงเส้นของตัวขยายสัญญาณ, การคำนวณผลตอบสนอง multi-tone, การวัดตัวแปรอื่น ๆที่ต้องการความละเอียดของรูปคลื่นมาก ๆ
เภสัชกรรม/การแพทย์ ใช้ในสำหรับการทดสอบระดับ threshold และการคำนวณระดับการแสดงค่าหน้าจอแสดงผล เครื่องกำเนิดรูปคลื่นประกอบ สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการวัดสภาพจิต, การจำลองการตอบสนองของร่างกาย, การทดสอบหน้าจอแสดงสภาพคนไข้, การจำลองการทำงานแบบ arrhythmia, การรับรองระดับ EKG ที่ใช้ในการผลิต, การสอบเทียบต่าง ๆ
การทดสอบเครื่องรถยนต์ นำเครื่องกำเนิดรูปคลื่นไว้ใช้กับระบบป้องกัน airbag, การเข้ารหัสทางอิเลกโทรนิกส์เพื่อความปลอดภัย การให้สัญญาณการจุดระเบิด เครื่องยนต์ การเร่งเรื่องของ suspension การจำลองการทำงานระบบเบรค ABS ที่ต้องการความละเอียดรูปคลื่นสูง และมี delays ที่ยาวนานของการจัดลำดับรูปคลื่น การทดสอบอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และใช้ประโยชน์ในการรับรองประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
กำลังงาน ใช้ประโยชน์กับการทดสอบมิเตอร์วัดค่า และการจำลองสภาวะรบกวน ที่มีความสำคัญในการใช้งานแบบ single- และ multi- phase waveform generators ทั้งยังมีความสำคัญ ในการให้กำเนิดฮาร์มอนิก, การควบคุมมุมเฟสที่ได้ค่าเที่ยงตรง, การจัดลำดับรูปแบบสัญญาณรบกวน, ใช้ประโยชน์ในการสอบเทียบมิเตอร์ และ การทดสอบการทำงานที่ไม่เกิดการติดขัดของแหล่งจ่ายไฟ
การสื่อสาร ประยุกต์ใช้งานในการทดสอบโมเดม, modulation แบบ I และ Q, การจำลองข้อมูลทางวิทยุ, การวัดค่า modulator phase sensitivity, รูปแบบรหัส pseudo-random การบิดเบี้ยวของสัญญาณเนื่องจากสัญญาณข้างเคียง รูปแบบ Modulation อื่น ๆรวมถึง CDMA, W-CDMA, QPSK, MSK, FSK, AM, FM และอื่น ๆ อีกมากมาย
การใช้งานทางด้าน อุปกรณ์ Semiconductor และ อุปกรณ์ทางด้านโลหะอุตสาหกรรม ใช้งานแบบประยุกต์ในด้านความหลากหลายของรูปคลื่นที่ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับย่านการทดสอบจอ LCD, การใช้งานเรื่อง SEM lithography, การทำความสะอาดแผ่นเวเฟอร์ด้วย ultrasonic, การคำนวณเกี่ยวกับอุปกรณ์ semiconductor, คุณลักษณะแบบ FeRAM การวัดความต้านทานแผ่นเวเฟอร์ การควบคุม ลำแสงเลเซอร์ และการแสดงผลการไหลของเหลวโดยใช้รูปคลื่นในหลายย่านความถี่,


แต่งานที่ผมสนใจและคิดว่าที่จะมาทํางานคือเรื่องของการ คุมเสียง หรือ เรื่องของคลื่นเสียง โดยคลื่นเสียงมีด้วยกันหลายชนิด มีการทําให้เกิดเสียงได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การดีด หรือ การเคาะก็จะทําให้เกิดเสียงที่แตกต่างกัน โดยคลื่นเสียงเมื่อมีเสียงออกมา กราฟ ของเสียงก็จะเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆ


No comments: