Monday, November 5, 2007

Contemporary Swiss Graphic Design

ที่มาและการเจริญเติบโตของสไตล์ระหว่างประเทศ ปี 1920-1965
การออกแบบกราฟิกของสวิส และ สไตล์ของSwiss เป็นที่ชี้ขาดถึงปัจจัยสำคัญในประวัติศาสตร์ของสมัยนิยม.
ระหว่างปี 1920 และ 1930 , ทักษะทางประเพณีมีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรม Swiss โดยเฉพาะ สิ่งที่เกี่ยวกับยา และ การจัดการเครื่องจักร เป็นที่คู่กันกับเมืองของนักออกแบบกราฟิก ผู้ที่ผลิตโฆษณาและสิ่งตีพิมพ์เหล่านั้น
ศิลปินที่เป็นผู้ริเริ่มกราฟิกเหล่านี้เห็นการออกแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตด้านอุตสาหกรรม
พวกเขาเลือกภาพที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพแทนที่จะเป็นภาพประกอบและเลือกด้านหน้าของตัวพิมพ์ ที่อุตสาหกรรมกำลังจับตา มากกว่าที่จะออกแบบสำหรับหนังสือเหล่านั้น
สไตล์ของศิลปินเหล่านี้ได้รับการชมชอบทั่วโลก เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเป็นทางการนั้น: ภาพและต้นฉบับถูกสร้างโดยตะแกรงที่เกี่ยวกับเรขาคณิต. นำมาใช้เกี่ยวกับระหว่างประเทศ ตะแกรงและสิ่งที่ไม่มีส่วนด้านหน้าของตัวพิมพ์ อย่างเช่น Helvetica กลายเป็นสัญลักษณ์ของกราฟิกดีไซน์สวิสที่เก่าแก่.
งานการออกแบบสิ่งที่แสดงจุดแด่นของสิ่งของ ตรงข้ามกับประเภทของสื่อรวมถึง โปสเตอร์ นิตยสาร การแสดงนิทรรศการ แผ่นพับโฆษณาหนังสือและฟิล์ม หนังสือที่สำคัญเล่มนี้ทำให้ทราบSFกี่ของส่วนประกอบคนนักออกแบบชาวสวิสสมัยใหม่ยังดำรงอยู่เช่นเดิมส่วนของภาษากราฟิกของวันนี้

คลื่นลูกใหม่ของการเข้มงวดด้านปัญญาและผู้ทำลายรูปบูชา นักออกแบบสวิสกำลังแกะสลักช่องว่างของพวกเขาในภาษากราฟิกใหม่.
โดยการรวมทั้งธรรมเนียมแบบดั้งเดิมคุณภาพสูงที่ว่าสไตล์'ชาวสวิส กับสื่อที่ก้าวหน้าขึ้น พวกเขากำลังก่อให้เกิดสไตล์ของการแสดงออกที่เกี่ยวกับการมองเห็น
ปีภายหลังการออกแบบกราฟิกสวิสตีพิมพ์ เป็นสมัยใหม่ของการเจริญรุ่งเรืองซึ่งนักออกแบบเกิดขึ้นสมัยเดียวกันให้ การเข้าจอย่างลึกซึ้ง ในการปะทะกัน,จุดสำคัญ และความหลากหลายของงาน และประเมินค่าลักษณะสำคัญของความก้าวหน้าของภาพประกอบและเทคนิคการพิมพ์ในช่วงปีที่ผ่านมา.
จำนวนของนักออกแบบเพิ่มขึ้นโดยกิจวัตรการออกแบบที่หลากสาขาในเทคนิคการพิมพ์ ภาพกราฟฟิกเวกเตอร์การถ่ายภาพ การออกแบบภายในและการออกแบบเว็บเกี่ยวกับระหว่างประเทศ.
พวกเขาทำให้เกิดการทดลอง ความสนุกสนาน และความขบขันในขณะเดียวกันได้รักษาการเข้าใกล้ผู้ที่ยอมรับไปเพียงส่วนน้อยที่สุดในข้อเสนอทั้งนี้เพื่อเป็นการประนีประนอมและระดับความละเอียดที่ให้เครื่องหมายการค้าที่กำลังถูกจำได้ทั่วไปนั้นแก่การออกแบบสวิส. Altitude คือหนังสือที่ละเอียดมาก เป็นสิ่งที่เดิน และทดสอบว่าเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี ภายใต้เงื่อนไขการวิเคราะห์ของการออบแบบที่ร่วมสมัยของสวิส ได้ผ่านการเข้าใจ ข้อความ บทสัมภาษณ์ และคำวิจารณ์ จากนักออกแบบและบรรณาธิกาของพวกเขา

No comments: