Monday, November 12, 2007

Swiss Made

Swiss Made

การดำรงอยู่ในสไตล์ต้นฉบับของงานกราฟิกสวิส. ถ้ามีสีแดง-ขาว ก็สามารถรับประกันถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการอ่านออกได้และความเป็นอันดับ1ในงานตัวอักษร. อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การแสดงของตัวแทนทั่วประเทศแต่เป็นการแสดงออกที่เป็นความจริงถึงรูปแบบของความรู้สึกเกี่ยวกับความงาม .มันค่อนข้างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในการจินตนาการเกินความจริงถึงทิวทัศน์ของการออกแบบ
ตามที่กล่าวมานี้เป็นรอยบันทึกตำนานของศิลปะกราฟิกสวิสและการตรวจสอบหลังคำเล่าลือได้แพร่หลายออกไปต่อๆกัน


งานกราฟิกสวิสในอดีต
ความชัดเจนในการอ่านออกได้และข้อเท็จจริงภายนอก. ระบบแร๊สเตอร์ เป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรที่พิลึกและ จัดให้อยู่ในแนวซ้ายอย่างไม่เป็นระเบียบ หัวใจสำคัญของลักษณะ และ ปัจจัยสำคัญของรูปแบบสวิสที่มีชื่อเสียงดูเหมือนจะเป็นการยกตัวอย่าง อย่างรวดเร็ว.พวกเขายังต้องเพิ่มเติมอีกต่อไปในการให้เหตุผล เยอรมัน-สวิส, การลดลงของปรากฏการณ์ในการออกแบบสวิสนี้เป็นที่แน่นอนว่ามันไม่ยุติธรรม. ด้วยเหตุนี้เราน่าจะมีการหวนคิดถึงอดีตกัน ในปี1950 ที่เรียกกันว่า Swiss style เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็น Swiss School, New Graphics, Constructive Graphics หรือ International typographic Style ถูกสร้างขึ้นภายในภูมิประเทศของนักออกแบบสวิส, อย่างไรก็ดี "Neue Bauen" ได้ส่งเสริมทั้งด้านความคิดและ หุ่นจำลองที่มีความรู้สึกต่อความงาม
ตั้งแต่สวิสเซอร์แลนด์ ขัดแย้งกับประเทศทางยุโรปส่วนใหญ่ ที่ถูกเก็บสิ่งที่เลวร้ายมากในสงครามโลกครั้งที่ 2


งานกราฟิกในปัจจุบัน
ทุกวันนี้ นักออกแบบวัยรุ่นอ้างถึงหลักฐานของรูปแบบประเพณีสวิส "ความแข็งแรงและลักษณะพิเศษของงานกราฟิกสวิส" ในปัจจุบันถูกพบอย่างแน่นอน, ความชัดเจนทางด้านองค์ประกอบและแบบแผนในการอ่านออกได้ ทั้งหมดนี้เป็นรากฐานและเป็นหลักการที่สำคัญของการมองการออกแบบเพื่อพวกเรา กล่าวว่า การมองของนักออกแบบ Barbara Hahn และ Christine Zimmermann มีสติปัญญาในด้านการออกแบบหรือรูปร่าง ดังนั้น การพัฒนาตัวมันเองจากการเสนอสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นความจริง ข้อผูกมัดที่เข้มงวดและการคาดคะเนอย่างละเอียดไว้ล่วงหน้าถึง
ข้อตกลงที่เหมือนกัน หรือการอ้างถึงการออกแบบสวิสที่ผู้เชี่ยวชาญ Meret Ernst กล่าวว่า "ประเทศนี้ไม่ให้อภัยความสวยที่ไร้ประโยชน์".
อะไรคือสิ่งที่น่าปรารถนาในปัจจุบัน, อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยูกับการออกแบบลายมือชื่อที่เป็นภาระเพียงเล็กน้อย. การเปรียบเทียบระหว่าง การออกแบบที่เป็นทางการ 2 อย่าง ในประเทศเยอรมนีและ สวิสเซอร์แลนด์เพื่อให้พวกเรามาลงความเห็นกัน และยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นที่ยินยอมของตลาดในผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆ

การโฆษณาในปัจจุบันนั้นเป็นการเชิญชวนที่มีความเจริญสูงอย่างรวดเร็วมากกว่างานกราฟิกภูมิประเทศร่วมสมัยของสวิส.และการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนี้แทบจะมีประเพณีของมันเองอยู่ด้วยตลอด: Die Gestalten นักหนังสือพิมพ์ได้ตีพิมพ์หนังสือ Swiss graphic Design ในปี 1999 ซึ่งมีผลกระทบอย่างถาวรต่อ กราฟิกสวิส และนอกเหนือจากนั้น มันจะเปลี่ยนการความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศอีกด้วย ขณะที่การเจริญเติบโตและการสร้างประเพณีใหม่ตามสไตล์ของสวิสเป็นเอกสารเจาะจงในเรื่องนั้น Altitude รวมไปถึงการยกตัวอย่างคำนิยามเค้าโครงของการออกแบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของสวิสเซอร์แลนด์ อีกนัยหนึ่ง Altitude ได้พัฒนาการอธิบายตัวอย่างประกอบในปีเร็วๆนี้โดยการนำเสนอ ยกเว้นเรื่องโครงการและผู้สนับสนุน และยังเป็นแนวโน้มใหม่ของการฝึกฝนวินัย อย่างไรก็ดี ความหวังของนักออกแบบวัยรุ่นก็เป็นจุดเริ่มต้น

ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับงาน contemporary swiss graphic design ผมว่างานสวิส โดยส่วนใหญ่งานจะเน้น
ไปทาง typography หรือการนํา ภาพประกอบ หรือ photo มาเล่นในงานออกแบบ ซึ่งเป็นจุดเด่นของสวิส สไตล์ อีกทั้งงาน สวิส จะมีจุดเด่นทางด้าน
การใช้สี แดง ดํา ขาว ซึ่งต่อมาสวิส ก็ ได้พยายามที่จะฉีกรูปแบบเดิมๆ โดยพยายามหาสิ่งแปลกใหม่มาในงาน คือใช้สีสันมากขึ้น นําสิ่งต่างๆมาเล่นกับ font มากขึ้น แต่ก็ยังคงนําจุดเด่นของงานสวิส ซึ่งก็คือ typography มาใช้ในงานเหมือนเดิม แต่ก็ได้สร้างความแปลกใหม่ และคง สไตล์สวิสได้เป็นอย่างดี

No comments: