Monday, February 25, 2008

นี่เป็นงานวิชา editorail

โดยผมกับเพื่อนๆ ได้จัดทํานิตรสารฉบับนึงโดยมีชื่อว่า "เริ่ด" โดยคอนเซปจะเป็น นิตรสารทําตัวอย่างไรให้ดูดี
นี่เป็นแนวของงานเลยเอามาให้ดูกัน

No comments: