Monday, February 25, 2008

logo

ว่างๆ เลยเอางานตอนออกแบบโลโก้มาให้ดูกัน โดยคอนเซปจะให้เอานิสัยเพื่อนมาทําเปนโลโก้ แต่จะดีหรือป่าวก็ไม่รู้นะ ลองดูๆกันล่ะกัน


No comments: